Pike yn y ffwrn mewn ffoil - ryseitiau blasus o brydau gwreiddiol am bob dydd ac am wyliau

Mae pike yn y ffwrn mewn ffoil yn ddiddorol iawn, yn suddiog ac yn ddidwyll. Gellir bacio pysgod gyda charcas neu leiniau cyfan. Yn ogystal â hynny, o'r ffiled o feiciau, ewch allan o dorri a chylchoedd syfrdanol, a bydd pike wedi'i stwffio yn addurn o unrhyw bwrdd Nadolig.

Sut i goginio pike mewn ffoil yn y ffwrn?

Gellir coginio prydau o beidio yn y ffwrn yn syml iawn, ond fel mewn unrhyw fusnes arall, mae angen ystyried rhai nodweddion y pysgod hwn. Bydd yr argymhellion a gyflwynir isod yn helpu i baratoi prydau blasus o'r pysgod afon hwn yn gyflym ac heb drafferth.

 1. Er mwyn cael gwared ar arogl mwd, cedwir y carcas pike mewn llaeth am sawl awr.
 2. Pobwch y darn cyfan yn y ffwrn yn unig pan fydd yn ffres. Mae cynnyrch wedi'i rewi yn well i'w ddefnyddio ar gyfer coginio torri.
 3. Gellir gadael pen pic bach, ond mae angen tynnu'r gyliau i ffwrdd.

Sut i goginio pike yn y ffwrn yn gyfan gwbl?

Mae Pike, baked in foil, yn driniaeth ardderchog ar gyfer cinio syml ac ar gyfer bwrdd Nadolig. Mae'r dull hwn o goginio yn dda oherwydd bod y pysgod yn dod allan heb fod yn sych, ond yn feddal a sudd. Wel, os ydych chi am gael crwst, nid yw'n broblem o gwbl, dim ond angen i chi agor y pecyn a'i bobi tan goch yn y pen draw.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Mae pysgod yn cael eu glanhau, wedi'u rhwbio â halen a sbeisys, wedi'u chwistrellu â sudd lemwn.
 2. Mae hufen sur yn gymysg â glaswellt.
 3. Caiff y pysgod eu clymu gyda chymysgedd sur, wedi'u gosod ar ffoil, wedi'u pacio a'u pobi am hanner awr ar 180 gradd.

Pike wedi'i stwffio yn y ffwrn

Pike mewn ffoil, wedi'i stwffio â reis a llysiau, - nid yw blasus nid yn unig yn flasus, ond hefyd yn hyfryd. Ac felly nad yw gwaelod y pysgod yn cael ei losgi, mae'n well gosod y pike ddim ar y ffoil ei hun, ond ar y clustogyn nionyn. Wrth weini'r bwrdd ar y pryd a baratowyd, gallwch roi rhwyll o mayonnaise, a dalwch ei addurno â pherlysiau ffres a sleisys o olewydd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Carcas wedi'i chwistrellu â halen, sbeisys, garlleg.
 2. Mae winwns wedi'i dorri wedi'i ffrio, mae moron yn cael eu hychwanegu a'u tinnio i'w feddalwedd.
 3. Cymysgwch reis wedi'i ferwi gyda llysiau, ychwanegu sbeisys, wy a chymysgedd.
 4. Ar y daflen pobi mewn 2 haen, gorchuddiwch y ffoil, ar ben y lle mae'r nionyn wedi'i dorri'n gylchoedd.
 5. Yn yr abdomen y pysgod yn rhoi stwffio, gwnïo i fyny a rhowch y carcas ar y winwnsyn.
 6. Cymysgir hufen sur gyda mwstard a physgod wedi'i dorri, rhowch sleisen lemwn ar ei ben, gorchuddiwch ffoil.
 7. Ar 190 gradd bydd y pic wedi'i stwffio yn y ffwrn yn y ffoil yn barod mewn 1 awr.

Pike yn y ffwrn gyda thatws

Pike yn y ffwrn gyda thatws a mayonnaise, mae'r bwyd yn flasus ac yn ymarferol iawn. Mae'n gyfleus pan fydd y prif ddysgl a garnis yn cael eu paratoi ar yr un pryd. Maent yn cyfnewid chwaeth, ac mae'r dysgl yn troi'n anhygoel iawn. Nid yw moron a winwns ar yr un pryd yn ychwanegu o anghenraid, gallwch chi gyfyngu'ch hun i datws.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pike wedi'i dorri'n ddarnau, halen, wedi'i chwistrellu â sbeisys.
 2. Lledrwyd llysiau wedi'u plicio.
 3. Rhoddir pob cydran mewn mowld.
 4. Top gyda chymysgedd mayonnaise-sur wedi'i dywallt.
 5. Mae'r ffurflen wedi'i gorchuddio â ffoil a phobi ar 200 gradd am 1 awr.
 6. Cofnodion 10 cyn diwedd y coginio, tynnwch y ffoil i ffurfio crwst.

Pike mewn hufen sur yn y ffwrn

Pike, wedi'i ffresio mewn ffoil yn y ffwrn, gyda'r ychwanegu hufen sur yn troi'n sudd iawn. Bydd y defnydd o sudd lemwn a sbeisys yn helpu i bwysleisio blas naturiol pysgod. Os ydych chi eisiau troi ychydig o frown, gallwch ei bobi am 25 munud mewn ffoil, ac yna ei rolio a'i goginio am 15-20 munud arall.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r pike wedi'i chwtogi, ei olchi a'i rwbio â halen, sbeisys ac wedi'i oleuo gyda physgod.
 2. Rhowch ar ffoil ac am 10 munud a anfonir at y ffwrn gyda thymheredd o 220 gradd.
 3. Llenwch y pysgod gyda hufen sur.
 4. Caewch y ffoil ac ar 180 gradd, bydd hufen sur yn y ffwrn yn y ffoil yn barod mewn 40 munud.

Pike yn y ffwrn gyda nionod a moron

Wedi ei bacio'n llawn o lysiau yn y ffwrn, mae'n ymddangos yn flasus, bregus ac yn dendr iawn. Gellir ei weini heb garnish, mae'n ddigon ar gyfer y llysiau hynny y mae'r pysgod yn eu huno gyda nhw. Bydd sudd lemwn a'r defnydd o lawntiau bregus yn helpu i gael gwared ar bysgod arogl annymunol. Ynghyd â winwns a moron, gallwch ychwanegu tatws i'r dysgl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r carcas wedi'i golchi a'i golchi tu mewn a thu allan wedi'i chwistrellu gyda sudd hanner lemwn.
 2. Cymysgwch hufen sur, garlleg, pupur, halen a choriander.
 3. Mae'r saws sy'n deillio o gorgas wedi ei lapio'n helaeth ac yn gadael am awr.
 4. Mae winwnsod a moron yn chwistrellu â mwgiau.
 5. Lledaenwch ddarn o lysiau ar ffoil, rhowch darn.
 6. Yn y saws sy'n weddill, arllwyswch mewn blawd, rhowch y glaswellt a'u cymysgu.
 7. Mae'r màs sy'n deillio yn cael ei roi yn abdomen y pysgod, o amgylch gosod y llysiau.
 8. Caewch bopeth gyda ffoil ac ar 200 gradd paratoi 40 munud.

Pike wedi'i beci gyda chaws yn y ffwrn

Peidiwch â chaws yn y ffwrn - er ei fod yn syml iawn i baratoi, ond o'r pryd nad yw'n fwy blasus. Os dymunir, gellir rhoi perlysiau aromatig i abdomen y pysgod, mae'r rhosmari yn addas iawn at y dibenion hyn. Gall y carcas gael ei bobi yn gyfan neu ei dorri'n ddarnau i mewn a'i ddarnau gyda chylchoedd nionyn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pysgod wedi'i buro wedi'i halenu, wedi'i bopur, wedi'i chwistrellu â sudd lemwn, wedi'i roi ar ddalen ffoil, wedi'i lapio a'i anfon i'r ffwrn.
 2. Gwisgwch feic ar 180 gradd am 40 munud.
 3. Yna dadlwythwch y ffoil, chwistrellwch y carcas gyda chaws a'i bobi nes coch.

Stêc pike yn y ffwrn

Mae'r rysáit ar gyfer pike yn y ffwrn mor syml y gellir ei drin gan rywun sydd ond yn deall pethau sylfaenol celf coginio. Gellir rhoi stêc pysgod i fwrdd gyda garnish o lysiau. Os ydych chi am wneud rhyw fath o fwyd yn y dysgl, gallwch chi ychwanegu nytmeg i'r marinâd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r pysgod yn cael eu glanhau, wedi'u torri a'u torri i mewn i sleisen 2 cm.
 2. Mae winwns wedi'i dorri'n gymysg â mayonnaise, sesni, halen a steaks wedi'u gorchuddio.
 3. Ar y daflen pobi rhowch daflen o ffoil, olewwch ef gydag olew a gosodwch y pysgod, gorchuddiwch ef gyda ffoil ac ar 180 gradd yn pobi am 20 munud.
 4. Mae'r ffoil wedi'i ddatgelu, ac ar ôl tua 10 pic yn y ffwrn, bydd yn troi'n crwst crispy.

Cutlets o beidio yn y ffwrn - rysáit

Gellir paratoi pike yn y ffwrn mewn ffoil, nid yn unig yn gyfan gwbl neu ddarnau, ond hefyd ar ffurf torchau blasus. Ar gyfer eu pobi, gallwch ddefnyddio pysgod ffres neu bysgod wedi'i rewi. Gweinwch y cutlets hyn orau â saws hufen, ar gyfer yr hufen hon wedi'i gymysgu â dail wedi'i dorri'n fân, garlleg a halen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae ffiledi pic, winwns, garlleg yn ddaear gyda grinder cig.
 2. Ychwanegwch fara wedi'i saethu, halen a phupur.
 3. Ffurflenni torri, rhowch nhw ar hambwrdd pobi, wedi'i orchuddio â ffoil.
 4. Gorchuddiwch y cynhyrchion gydag ail ddarn o ffoil yn ofalus, mae'r ymylon yn cael eu cau a'u paratoi am hanner awr ar 180 gradd.
 5. Yna, caiff y ffoil ei dynnu a'i dorri â chriwiau o'r pike yn y ffwrn nes ei fod yn rhwd.

Pike gyda madarch yn y ffwrn

Mae pike, wedi'i bobi â madarch yn y ffwrn, yn driniaeth ardderchog a fydd yn addurno unrhyw fwrdd. Ar y dechrau mae'n ymddangos ei fod yn anodd paratoi'r pryd hwn, ond nid yw hyn felly, yn dilyn argymhellion cam wrth gam, bydd popeth yn union yr un fath. Yn y pen draw, os dymunir, gall y carcas gael ei chwistrellu gyda chaws wedi'i gratio a'i bacio i gwregys crispy.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pike yn cael ei dorri ar hyd y cefn, tynnwch y grib, tynnwch yr ewinedd a'r esgyrn.
 2. Goresbwr llysiau wedi'u torri.
 3. Ychwanegwch hufen sur, podsalivayut.
 4. Ar dail y ffoil, gosodwch y carcas wedi'i gratio â halen, rhowch y llenwad a'i gorchuddio â ffoil.
 5. Ar 180 gradd, bydd y pike yn y ffwrn yn y ffoil yn barod mewn 40 munud.

Pike mewn ffordd frenhinol yn y ffwrn - rysáit

Mae rysáit y pike yn y ffwrn mewn ffoil, a gyflwynir isod, yn eich galluogi i baratoi prydau brenhinol go iawn. Mae toc wedi'i stwffio yn troi'n flasus ac yn edrych yn wych ar y bwrdd. Y peth pwysicaf wrth baratoi dysgl yw dileu'r croen yn gywir ac yn gywir. Wrth wasanaethu'r tabl, gallwch addurno'ch bwyd i'ch blas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r pysgod yn cael eu glanhau ac mae'r croen wedi'i goginio gyda chyllell, mae'n cael ei wahanu o'r cig.
 2. Caiff y winwns ei dorri'n fân a'i ffrio.
 3. Mae ffiledau pysgod wedi'u gwahanu o esgyrn.
 4. Caiff madarch eu glanhau a'u torri yn eu hanner.
 5. Mae ffiled, wedi'i blymu mewn bara llaeth, madarch a garlleg yn cael ei basio trwy grinder cig.
 6. Ychwanegu winwnsyn, sbeisys, wy a chymysgedd.
 7. Mae croen wedi'i stwffio â chig fach.
 8. Ar yr hambwrdd pobi rhowch y ffoil, ei olew gydag olew, rhowch gylchoedd nionyn a charcas wedi'i stwffio.
 9. Ar 180 gradd, bydd y pike mewn ffurf frenhinol yn y ffoil yn barod mewn 40 munud.

Rhowch y pike yn y ffwrn

Bydd y rysáit pike mewn ffoil, a gyflwynir isod, yn helpu i baratoi rholio blasus. Mae'n ymddangos yn suddus, ysgafn, a gellir ei fwyta'n boeth ac oer. Rhoddir y rhol gorffenedig i'r tabl, wedi'i dorri'n sleisen. Yma fel llenwi madarch, ond mae madarch eraill hefyd yn addas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff pike ei lanhau, gan wahanu'r ffiled o'r esgyrn, ac yna ei falu mewn grinder cig.
 2. Gyrru yn yr wy, rhoi sbeisys, halen, bara wedi'i gymysgu a'i gymysgu.
 3. Mae winwns wedi'i dorri'n fân, madarch wedi'i dorri'n giwbiau a'i ffrio.
 4. Ar y ffoil, rhowch haenen drwchus o 1 cm, lledaenu madarch gyda nionod a plygu gyda rholiau.
 5. Ar 180 gradd, mae ffiledau pic yn cael eu pobi yn y ffwrn am hanner awr.
 6. Agorwch y ffoil, chwistrellwch y gofrestr gyda chaws a'i hanfon i'r ffwrn nes ei fod yn toddi.