Khachapuri o baraffri puff gyda chaws

Mae'n anodd dod o hyd i rysáit lle byddai'r cyfuniad o gaws a thoes yn ddiddiwedd. Yma hefyd mae khachapuri wedi ennill poblogrwydd y byd oherwydd eu bod yn cynnwys y cyfuniad syml hwn a brofwyd o gynhwysion. Mae cyfansoddiad y rysáit fel arfer yn cynnwys caws neu Addaswch gaws, sy'n cael ei ledaenu ar sail burum. Os nad oes digon o amser i baratoi'r toes, yna gellir gwneud khachapuri gyda chaws o baraffri puff, dyna'n union yr ydym yn penderfynu ei wneud yn y deunydd hwn.

Pastry puff Khachapuri gyda chaws - rysáit

Cynhwysion:

Paratoi

Rhwbiwch y ddau fath o gaws a chyfuno gyda melyn wy. Oherwydd halltedd cryf y Suluguni, ni fydd halen yn cael ei ychwanegu yn ychwanegol, ond ni fydd rhai pupur ffres bob amser yn ddiangen. Paratowch stwff syml, a'i rannu i mewn i ddwsin o wasanaeth.

Rholiwch y toes ar y bwrdd a rwytir a rhannwch yn 10 sgwar mawr. Ar ben pob un o'r sgwariau, rhowch y llenwad a gorchuddiwch ymylon y toes, gan eu plygu gydag amlen. Gorchudd khachapuri wyneb wedi'i chwipio gyda melyn laeth. Anfonwch y cyfan i ffwrn wedi'i gynhesu. Bydd paratoi khachapuri o baraffri puff gyda chaws yn cymryd tua hanner awr.

Taffi puff Khachapuri gyda chaws

Fel rheol, nid yw'n arferol gwneud khachapuri yn rhy lush, ond os ydych chi am gael manteision pwsten bust ar eich plât, yna defnyddiwch sylfaen burum ar gyfer pobi.

Cynhwysion:

Paratoi

Paratowch y crwst puff: anrhewch a'i rolio'n ddeniadol, a'i rannu i mewn i sgwariau o faint cyfartal, ysgwyd rhagor o flawd o'r wyneb. Nawr i'r llenwad, sydd wedi'i baratoi'n syml: taenu neu grisialu'r caws, ei gymysgu gyda melyn ac hufen sur, ac yna ychwanegu coriander gwyrdd wedi'i dorri. Rhowch gyfran o gaws dros y toes a baratowyd a'i blygu mewn unrhyw ffordd gyfleus: amlen neu driongl. Saim khachapuri arwyneb gyda melyn wy. Mae Khachapuri o fwstri puff gyda chaws suluguni yn pobi am tua 20 munud ar 200 gradd, ac yn dechrau bwyta ar ôl 15 munud, ar ddiwedd pobi.

Khachapuri o baraffri puff gyda chaws

Os ydych am flas anarferol, yna gwnewch khachapuri crisp gyda chaws a chig o'r pasteiod puff parod. Yma byddwn ni'n defnyddio cynnyrch dilys - cig oen.

Cynhwysion:

Paratoi

Arbedwch y winwnsyn wedi'i dorri'n well a'i ychwanegu at garlleg gyda sbeisys a chlog fach. Pan fydd y brownwn olaf, tynnwch y llenwad o'r tân. Cyfunwch y cig gyda'r caws wedi'i gratio a rhowch y llenwad dros y darnau rholio o borri puff. Gosodwch ymylon pob un o'r darnau ac anfonwch bopeth i'r ffwrn am 20 munud yn 200.

Khachapuri o barastri puff gyda Adyghe caws

Cynhwysion:

Paratoi

Cymerwch am lond llaw o bob un o'r mathau o wyrdd ac yn torri'n anghyffredin. Cymysgwch y greens gyda chawsiau a sleisen o fenyn, ychwanegwch yr wy a'r garlleg wedi'i dorri. Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd, rhowch y toes allan, ei dorri a'i rhoi'r stwffio. Torrwch ymylon y toes, saim popeth gydag wy ac adael i bobi ar 190 gradd am 20-25 munud.