Cacen noeth - ryseitiau ar gyfer syniadau pwdin ac addurno blasus

Fersiwn poblogaidd o bobi pwdin - gall cacen noeth greu pob cogydd. Mae angen ichi baratoi bisgedi ymlaen llaw, gwneud hufen addas a'i oeri. Ni fydd angen addasiadau arbennig na chynhwysion cymhleth yn ystod dyluniad y delicacy, paratoir bopeth yn syml ac yn gyflym.

Sut i wneud cacen noeth?

Prif nodwedd pwdin yw addurniad y gacen noeth. Mae nifer o driciau a fydd yn helpu i ymdopi â gweithgynhyrchu danteithion heb lawer o anhawster.

 1. Os yw'r cacennau'n dod yn anwastad, mae angen eu torri.
 2. Ar gyfer llenwi, defnyddir hufen trwchus, nid yw'n ymdopi'n dda ag ymgolli'r cacen. Gyda'r dasg hon, bydd yn ymdopi ag unrhyw surop.
 3. Mae'n anodd ymgynnull cacen ddisg dwy haenog, o gofio nad yw'r hufen yn rhoi clymu dymunol y gacen. Yn y ffreuturwyr hwn, mae pob math o ddyfeisiau anhyblyg: tiwbiau coctel, ffrwythau dannedd, ffyn ar gyfer sushi.

Pa fath o hufen i'w wneud ar gyfer cacen noeth?

Yr hufen orau ar gyfer cacen caws noeth. Mae'n paratoi'n syml, yn berffaith yn cadw'r ffurflen ac mae ganddo flas niwtral, sy'n arbennig o bwysig os yw cacennau a ffrwythau'n chwarae'r prif rôl mewn pwdin. Yn ogystal â manteision eraill o gaws hufen, mae'n dod allan yn berffaith gwyn ac felly mae'n edrych yn drawiadol iawn yn y cwmni gyda siocled neu gacennau coch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr hufen gyda chymysgydd, arllwys powdr a fanila.
 2. Ychwanegu mascarpone, cymysgwch ar gymysgydd cyflymder isel.
 3. Cyn ei ddefnyddio, dylid caniatáu i'r hufen oeri am 15 munud.

Bisgedi cacen sbwng

Dylai bisgedi ar gyfer y pwdin hwn fod yn ddwys ac yn feddal. Defnyddiwch ef yn hollol oeri. Mae angen torri unrhyw afreoleidd-dra, a'r cacennau eu hunain wedi'u toddi mewn syrup. Os ydych chi'n dilyn y rheolau sylfaenol ar gyfer paratoi bisgedi clasurol, bydd cacen yn dod allan, sy'n ddelfrydol ar gyfer addurno trawiadol ysblennydd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwahanwch y chwiban nes y bydd y brigiau dwys yn cael eu tywallt dros y siwgr.
 2. Ar wahân, gwisgwch y melyn i ewyn gwyn, ychwanegu'n raddol at y wiwerod.
 3. Mae blawd wedi'i chwythu ddwywaith, yn mynd i mewn i'r màs protein, gan gymysgu â sbeswla.
 4. Pobwch y gacen yn y ffwrn am 25 munud yn 180.
 5. Ar ôl 12 awr o oeri, rhannir y gacen yn 2-3 crwts.
 6. Cacen bisgedi heb ei lenwi â chysten hufen a'i adael am awr mewn lle oer.

Cacen melfed coch noeth

Mae'r gacen noeth fwyaf ysblennydd yn cynnwys bisgedi coch a chicha hufen. Bydd cyfuniad unmatched o liwiau a blas blasus o fanteision yn rhyfeddu hyd yn oed y dant melys soffistigedig. Gellir gwneud bisgedi coch trwy dintio'r toes gyda broth betys, ond am liw mwy dirlawn mae'n well defnyddio llifynnau gel.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y menyn meddal trwy arllwys siwgr a vanilla.
 2. Parhewch wrth gwrs y cymysgwr, morthwylwch un wy ar y tro.
 3. Wrth kefir gwanhau'r lliw, tywalltwch i'r màs olew.
 4. Cymysgwch flawd gyda powdwr pobi a choco ac arllwyswch i'r toes, gan droi gyda sbeswla.
 5. Gwisgwch fisgedi am 40 munud ar 180.
 6. Chwistrellwch y cacennau wedi'u hoeri, gan wneud cacen noeth gydag hufen mascarpone.

Cacennau Naked Siocled

Gellir gwneud y gacen noeth mwyaf blasus gyda siocled o gacennau wedi'u prynu. Gellir gwneud hufen i'w lenwi o mascarpone neu analog rhatach - ffawydd Danaidd. Yn y llenwad yn lle coco, mae'n well ychwanegu siocled wedi'i doddi ohono i wneud y gwydredd, a fydd yn draenio ar ochr y pwdin. Bydd Berry ar yr wyneb yn dod yn addurn addas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y cacennau sbwng yn ddau gacen.
 2. Gwisgwch â gwirod coffi.
 3. Chwisgwch y caws gyda powdwr, ychwanegwch 100 g o siocled wedi'i doddi, cymysgwch yn dda, oeri am 30 munud.
 4. Toddi ail ran y siocled, cymysgu â menyn.
 5. Lledaenwch y crib hufennog, casglu cacen noeth.
 6. Ar ben gyda gwydr, gan wneud y dripiau.
 7. Top addurno'r aeron.

Cacen noeth gydag aeron

Mae cacen noeth gyda mefus yn driniaeth ysblennydd sy'n cael ei baratoi'n well gydag aeron ffres. Er mwyn cadw'r mefus yn ffres, dylid gwydro'r darnau gyda datrysiad golau o'r jeli gorffenedig. Er mwyn addurno'r blasus bydd angen dau gacennau parod arnoch, gellir eu prynu'n barod, felly bydd y pwdin yn barod mewn hanner awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Aeron wedi'u torri i mewn i blatiau, hanner taenu mewn jeli.
 2. Torrwch y gacen yn 2 ran, rhowch y gwirod.
 3. Glanhewch yr hufen ar y croen, dosbarthwch y lletemau o aeron, gorchuddiwch â bisgedi ac ailadroddwch yr haenau.
 4. O'r uchod, dosbarthwch weddill yr hufen, gan ledaenu'r aeron gellyg yn anghyffredin.
 5. Mae'r cacen aeron noeth yn cael ei wasanaethu ar ôl treulio hanner awr.

Cacen noeth gydag eicon

Gall pawb wneud cacen noeth gyda smudges, gyda'r cotio siocled cywir . Mae'n well gwneud bar siocled tywyll, gan ychwanegu menyn a hufen braster. Gallwch brynu neu gaceni cacennau yn ôl rysáit wedi'i brofi, llenwi ac addurno'r ochrau gyda chysom hufen. O'r uchod gallwch addurno gyda sleisen o bob math o ffrwythau.

Cynhwysion:

Ar gyfer gwydro:

Paratoi

 1. Saturate y cacennau gyda surop siwgr.
 2. Lliwch yr hufen gyda chizom, gorchuddiwch yr wyneb a'r ochrau gyda hufen.
 3. Anfonwch y gacen i oeri am 2 awr.
 4. Cynhesu'r hufen yn y sosban, gollwng y darnau o siocled, gan droi nes bod y cymysgedd yn tyfu.
 5. Taflwch y menyn, ei droi, gadael am 20 munud.
 6. Ar ymyl y cacen dosbarthwch yr eicon â llwy de, gan ganiatáu i'r gollyngiadau lifo'n rhydd.
 7. Yn y ganolfan, gweddill y gwydredd, lefel gyda sbeswla.
 8. Ar y brig, dosbarthwch y sleisys ffrwythau ar hap.
 9. Chwistrellwch gacen ffrwythau noeth gyda peli siwgr a gwasanaethu ar unwaith.

Cacen noeth gyda melysion

Gall addurno cacen noeth gyda'ch dwylo eich hun fod yn fyrfyfyr. Yn y cwrs, cychwynnwch wahanol losin, cwcis a melysion eraill. Yn draddodiadol mae cacennau bisgedi yn sail y pwdin , gan lenwi hufen trwchus ac mae'r llawenydd uchaf yn cael ei addurno o reidrwydd â gwydredd. Er nad yw'r fondant wedi'i rewi, mae'n lledaenu melysion mympwyol ar yr wyneb.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Coriander tynnwch y coffi.
 2. Gwnewch haenau o gacen bisgedi noeth, promazyvaya pob hufen o drwch cacen.
 3. O'r brig, dosbarthwch yr eicon, gan wneud y smudges, ar unwaith gosodwch y melysion.

Cacen noeth gydag hufen cyrd

Mae cacen noeth syml yn rysáit y bydd pob melysydd newydd yn ymdopi â hi. Os nad oes gennych gaws hufen, defnyddiwch gaws bwthyn. Paratoi hufen o'r fath trwy gyfatebiaeth hufen-chiz. Er mwyn gwreiddio'r dwysedd, gallwch ei ategu gyda kyrd lemwn a'i addurno gydag aeron mewn syrup. Mae'r swm hwn o hufen yn ddigon i ymestyn 4 corn gyda diamedr o 25 cm.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Chwiliwch yr hufen trwy arllwys powdwr.
 2. Ychwanegu caws bwthyn, cymysgwch, oeri am 40 munud.
 3. Corgi wedi'i suddo mewn syrup.
 4. Rhowch yr hufen ar y gacen.
 5. O'r uchod, dosbarthwch y Kurd.
 6. Gwnewch allan bob cacen fel hyn.
 7. Ar y brig, dosbarthwch yr hufen a'r llugaeron.

Cacen briodas noeth

Ni fydd paratoi cacen noeth i'r briodas gyda'i law ei hun yn fargen fawr. Gan ddefnyddio rysáit wedi'i brofi ar gyfer cacennau ac hufen, o gyfansoddiad anhygoel cydrannau gallwch greu triniaeth annisgwyl a fydd yn edrych yn effeithiol ar y dathliad. Dylid rhoi sylw arbennig i'r addurniad.

 1. Yn aml, mae cacennau noeth yn addurno elfennau anhyblyg: blodau ffres, perlysiau.
 2. Addurno cacen noeth i briodas
 3. Bydd cacen, wedi'i addurno â ffrwythau neu aeron, bob amser yn edrych yn drawiadol, ac eto bydd addurn o'r fath yn helpu i guddio mân ddiffygion y cogydd pasteiod.
 4. Cacen noeth gydag aeron a ffrwythau ar gyfer y briodas
 5. Prif nodwedd y pwdin priodas yw dyluniad laconig gyda dyluniad lleiaf posibl.
 6. Cacen noeth hardd ar gyfer y briodas
  Cacen noeth â dwy haen ar gyfer priodas
  Cacen briodas noeth gydag hufen mascarpone
  Cacen briodas noeth gyda melysion
  Cacen noeth hardd ar gyfer y briodas