Siwmper Nadolig

Mae hanes ffasiwn modern yn dweud bod y fath beth â siwmper - yn dod o wledydd Llychlyn, sef cynnyrch diwylliant celf gwerin. Hyd yn oed yn y 19eg ganrif, cafodd ei werthfawrogi gan morwyr, yna gan athletwyr a pheilotiaid. Yn y "goleuni uchaf" fe'i cyflwynwyd gan Coco Chanel ei hun, ac eitem graff y cwpwrdd dillad a ddaeth ar ôl iddo roi Hemingway. Yn gynnes ac yn glyd, mae'r siwmper wedi bod yn symbol o wyliau'r gaeaf prif deulu ers tro, ar ôl caffael patrwm Nadolig llachar.

Patrymau ar siwmperi a lliwiau

Mae'r siwmper bob amser yn ffasiwn, ac mae'n gynnes. Wedi'i addurno â delweddau arddull o anifeiliaid, planhigion ac addurniadau geometrig - mae hwn yn anrheg moethus a dymunol. Cynhyrchwyd siwmperi Nadolig i'r teulu cyfan ers llawer o frandiau enwog. Mae mor felys pan fydd popeth gwyliau teuluol, "o fach i fawr," mewn siwmperi disglair hardd. Bydd hwyliau gwyliau yn cael eu gosod yn anymwybodol!

Yn arbennig o boblogaidd mae siwmper Nadolig gyda ceirw. Mae'n ddealladwy: mae ceirw bob amser yn gysylltiedig â'r gogledd, y Lapland, Santa Claus ac, wrth gwrs, gyda'r eiliadau hapusaf a mwyaf dymunol mewn bywyd - y noson gan y lle tân, pysg poeth, esgidiau, eira. Gall y patrwm ceirw fod naill ai sengl, wedi'i leoli yng nghanol y silff, neu ei baratoi neu ei luosi mewn llinell. Ar gyfer entourage cyflawn - copiau eira, dynion eira, coed Nadolig a theganau Blwyddyn Newydd ar draws y cynnyrch. Yma - maes enfawr ar gyfer creadigrwydd y dylunydd.

Mae'n nodweddiadol iawn i siwmper gyda phatrwm Nadolig amrediad lliw penodol - fel rheol, mae'n lliwiau cynnes, nid llachar ac mae eu arlliwiau - melyn, brics, brown, coch, byrgwnd, ac weithiau hefyd yn wyrdd. Fel "llusgo" i famwlad siwmperi - cynhyrchion cysgod o eira a gaeaf - glas, glas, llwyd. Mae yna hefyd fodelau o liw du. Perfformir darlun o ymylon a gwiail gan wrthgyferbynnu'r prif gefndir gyda lliw. Llwyd ar du, gwyn ar goch-frown ac i'r gwrthwyneb.

Sut a chyda beth i wisgo siwmper Nadolig?

Fel unrhyw siwmper arall, gwisgo Nadolig gyda goesau, jîns, elc a sgertiau cynnes. Ar ei draed - esgidiau gyda ffwr neu ugg esgidiau, ac yna bydd popeth yn y bwa yn cael ei gysylltu gan un thema - "gaeaf". Mae'n dal yn bosib cefnogi ategolion thema - mittens, cap a sgarff yn yr un arddull neu raddfa lliw.