Dywedodd Kara Delevin am aflonyddu rhywiol ar Harvey Weinstein

Mae un o'r modelau mwyaf ffasiynol a chwaethus o'n hamser, Kara Delevin, 25 mlwydd oed, wedi llenwi rhengnau dioddefwyr y gwneuthurwr ffilm, Harvey Weinstein. Ar aflonyddu budr cynhyrchydd dylanwadol a'i alwiadau i supermodel tri-rhyw, ac yn awr yn actores poblogaidd, dywedodd wrth ei hun yn Instagram, ar ôl cyhoeddi post enfawr.

Cwestiynau annymunol

Dros flynyddoedd yn ôl, pan benderfynodd y model gorau enwog Kara Diddymu i roi cynnig ar ei hun fel actores, cafodd alwad gan Harvey Weinstein adnabyddus, a fyddai'n gallu gwneud seren ffilm o ferch yn hawdd. Yn y sgwrs daeth yn amlwg bod gan y cynhyrchydd ddiddordeb yn y cwestiwn, a yw'r sibrydion yn wir bod Kara yn lesbiaidd. Mae Hardness, sut y gallai, wedi ceisio, heb fod yn anwes, i osgoi'r ateb, yna dywedodd Harvey dda wrth DeLevin i roi'r gorau iddi ymddangos gyda'r merched yn gyhoeddus, oherwydd os bydd hi'n parhau yn yr un ysbryd, ni fydd hi'n gallu gwneud gyrfa yn Hollywood a chwarae heroinau heterorywiol.

Kara Delevin ar y podiwm a Harvey Weinstein yn y rhes flaen

Rhyw grŵp

Flwyddyn yn ddiweddarach, cynigiodd Weinstein rôl Delevin yn y ffilm "Twymyn Tyllip". Cynhaliwyd y cyfarfod i drafod y contract yn lobi y gwesty. Ar ôl sgwrs busnes, bu'r cynhyrchydd a'i ddioddefwr yn parhau i fod yn tete-a-tete a dechreuodd Harvey gyfaddef cyn Kara, a'i galw'n enwau actoresau enwog y bu ganddo ryw â hwy, a helpodd i gyrraedd uchder digynsail yn y maes proffesiynol.

Ar ôl hynny, awgrymodd Cynorthwyol Weinstein yn gyson Ddileu i fynd i ystafell ei feistr. Yn ôl Kara, roedd hi'n ddryslyd ac nid oedd am wneud cymwyn, gan obeithio ei bod hi'n anghywir yn bwriadau Harvey.

Wrth fynd i'r fflat, gwelodd wraig arall a'i exhaled gyda rhyddhad, gan gredu bod nawr, yn sicr, yn cael dim i'w ofni, ond roedd yn anghywir iawn. Gofynnodd Harvey, heb feddwl ddwywaith, ei westeion i cusanu. Aeth cydnabyddiaeth Weinstein i Delevin, a dechreuodd i ganu yn uchel, hi, heb wybod sut i weithredu, wedi iddi neidio i lawr a cheisio gadael, ond y cynhyrchydd cadarn oedd yn rhwystro ei ffordd ac yn cusanu ei gwefusau yn dreisgar. Yn ffodus, llwyddodd y ferch i ddianc o'r ystafell.

Gwraig Harvey, Georgina Chapman a Kara Delevin yn 2014
Darllenwch hefyd

Cafodd Kare y rôl a addawyd, ond nid oedd hi'n teimlo nad oedd hi wedi ei chael hi am ei thalent. Roedd hi'n beio ei hun am weithredu'n anghywir ac ysgogi'r digwyddiad ei hun. Hefyd, roedd yr actores caredig yn ofni niweidio teulu Weinstein, sydd â dau blentyn ifanc yn tyfu i fyny.

Model Brydeinig ac actores Kara Delevin