Prosesu coed ffrwythau yn yr hydref

Mae chwistrellu coed yn yr hydref o blâu a chlefydau yn gam pwysig iawn wrth baratoi'r ardd ar gyfer gaeafu. Mae'n bwysig arsylwi ar ragofalon arbennig, sy'n cynnwys prynu offer amddiffynnol arbennig, gan y bydd y gwaith yn cael ei gynnal gyda phlaladdwyr. Yn ogystal, mae angen i chi ddewis tywydd eithriadol sych ar gyfer gwaith o'r fath. Ynglŷn â'r hyn sydd orau i chwistrellu coed ffrwythau yn yr hydref, gadewch i ni siarad isod.

Atebion ar gyfer trin coed ffrwythau yn yr hydref

Un o'r dulliau mwyaf gorau posibl ar gyfer chwistrellu coed yn yr hydref yw'r ateb urea. Mewn 10 litr o ddŵr, mae angen i chi ddiddymu 500-700 gram o urea a'i chwistrellu gydag ateb o'r fath, ond nid yn unig y goeden ei hun, ond yr ardal o'i gwmpas. Bydd hyn yn eich arbed rhag blâu a chlefydau amrywiol.

Mae angen diddymu'n iawn iawn, ac mae'r amser ar gyfer dechrau'r fath waith yn hwyr yn yr hydref, pan nad oes dail ar y coed. Fel arall, dim ond yn eu llosgi, o ganlyniad ni fydd gan yr ardd amser i baratoi'n iawn ar gyfer gaeafu.

Paratoadau eraill ar gyfer chwistrellu'r ardd yn yr hydref:

Mae Kuporos yn lleddfu coed rhag y bygythiad o ledaenu llawer o afiechydon ffwngaidd. Yn ogystal, mae fitriwm haearn yn tanseilio'r coed gyda haearn, sy'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer afal, plwm a gellyg.

O bob math o blâu, fel afaliaid , taflenni, gwyfynod, ceirw, ffrwythau ffrwythau ac eraill sy'n hoffi gwario'r gaeaf ar risgl coed ffrwythau, mae chwistrellu â "pharatoi 30" yn gymorth da. Rhaid ei diddymu mewn crynodiad o 200 gram fesul 10 litr o ddŵr.

O ran trin y crwst ffrwythau yn yr hydref, at y diben hwn, defnyddir gwenith gwallt tritig gyda morter calch. Gellir cannu coed ifanc gydag ateb sialc.

Gall cylchdroi gellyg ac coed afal gael eu tynhau'n gaeth â mat neu burlap. Bydd hyn yn gwarchod y rhisgl rhag difrod gan rwystfilod.