Lluniau plant erbyn Mai 9

Mae plant yn caru i dynnu, mae rhywun yn ei chael yn well, mae rhywun yn bell o berffaith, ond mewn unrhyw achos, mae plentyn o unrhyw oed yn mynegi ei feddyliau a'i deimladau gyda'i lun. Ond gall aseiniad thematig, megis llun ar y thema "Diwrnod y Dioddefwyr" , ar gyfer plant ddod yn rhywbeth newydd, sy'n ein gwneud yn meddwl am werthoedd ein byd.

Mae'n bwysig iawn bod y genhedlaeth hŷn o blentyndod yn dweud wrth eu plant am y rhyfel yn y teulu , am yr hyn y mae'n ei ddinistrio, a sut y llwyddodd ein taid a'n taid-daid i sefyll mewn brwydr anghyfartal. Mae bechgyn yn talu mwy o sylw i gofio'r ochr dechnegol - tanciau, beiciau modur, awyrennau. Ar gyfer merched, yr elfen emosiynol yw'r pwysicaf. Byddwch fel y bo'n bosibl, mae'r lluniau o'r plant a baratowyd ar gyfer Diwrnod y Victory ar 9 Mai bob amser yn cyffwrdd.

Darluniau ar gyfer Mai 9 mewn pensil i blant

Mae'r ddau mewn plant meithrin ac yn yr ysgol, yn aml yn cael eu tynnu gyda phhensiliau lliw, y maent yn eu defnyddio'n haws na gyda lliwiau - mae'r darlun yn fwy cywir a chywir. Er mwyn tynnu'r ddelwedd yn ofalus, rhaid i chi wneud braslun gyntaf, ei feddwl yn ofalus, a'i baentio. Gallwch hefyd ddefnyddio pinnau ffelt, ac os nad oes unrhyw amheuaeth yn eich gallu - gouache a dyfrlliw.

Yn draddodiadol, mae gan y lluniau plant ar gyfer y gwyliau ar 9 Mai thema debyg, ond mewn gwahanol fersiynau. Yn y ffigurau yn aml yn bresennol:

Sut i dynnu Mai 9?

I dynnu adar gwyn, bydd angen i'r plentyn weithio'n galed, oherwydd ar ddalen wen byddant yn anodd eu gweld. Ond os ydych yn amlinellu eu hamlinell ac yn paentio dros y daflen gyfan, bydd yn troi allan yn hynod o dda.

I gynrychioli'r gwobrau, bydd angen help gan y plentyn o'r genhedlaeth hŷn. Wedi'r cyfan, maent yn fwy aml mewn medalau a gorchmynion, ond mae rhuban San Siôr yn eithaf syml i'w dynnu - dim ond lliwiau pensil du a oren sydd eu hangen. Yn ychwanegol at y llun, efallai y bydd arysgrif yn sôn am y fuddugoliaeth dros ffasiwn a blynyddoedd y rhyfel.

Cyn-filwyr Sedovlassnye ar ffurf gwahanol fathau o filwyr - mae hyn eisoes yn gampwaith go iawn, sy'n gallu uwch-blant ysgol. Yn aml, mae'r lluniadau erbyn Mai 9 wedi'u haddurno hefyd gyda mewnosodiadau papur rhychog. Mae'n ymddangos yn ddeniadol iawn ac yn anarferol.

Mae'r awyren yn yr awyr glas a'r tanc gyda'r baner fuddugol yn aml yn dod o hyd i ddarluniau bechgyn o bob oed, gan fod y dechneg yn chwarae rhan arwyddocaol yn y fuddugoliaeth dros yr ymosodwyr.

Gall rhai plant, yn ogystal â baner goch y Fyddin Sofietaidd, hefyd dynnu symbolau Ffederasiwn Rwsia. Mae hyn hefyd yn gywir, gan fod Rwsia wedi dod yn olynydd i'r hen Undeb Sofietaidd.

Mae trechu'r ymosodwr yn y frwydr yn anrhydedd i bob milwr. Mae ychydig o artistiaid bob un yn mynegi'r broses hon yn eu ffordd eu hunain. Os nad yw plentyn yn deall sut i dynnu manylion offer milwrol, yna gall un edrych ar ddarluniau ar y pwnc hwn ac edrych am nodweddion cyffredin a gwahaniaethau offer milwrol y ddau wladwriaeth.

Mab neu ferch hapus, mam a dad nesaf atoch - dyma sut mae mynegi teimladau'r plentyn. Wedi'r cyfan, y peth pwysicaf iddo yw gwybod ei fod wedi'i ddiogelu a'i berthnasau bob amser gydag ef.

Gall plant sy'n gyfarwydd â'r cysyniad o geometreg ddod â fflam tragwyddol yn hyfryd, ac ar Ddiwrnod Victory mae gan y wlad gyfan flodau ffres fel arwydd o ddiolchgarwch i'r awyr heddychlon.

Yn aml mae plant yn tynnu prif arwyr y rhyfel - milwyr a drechodd yr Almaenwyr. Dylai rhieni ddweud bod dynion nid yn unig yn ymladd - roedd yna lawer o fenywod ar y blaen.