28 cyfrinachau o steil gwallt stylish

Crafwch y plac a'r cyrlau gwynt yn gyflym!

1. Os ydych am i gylfiniau aros yn hirach, dechreuwch eu gwyntio o waelod y gwallt, ac nid o'r awgrymiadau.

Dyma brif gyfrinach ringlets chic. Ar wahân i ran uchaf y gwallt, cael crib neu bysedd o un deml i'r llall, lladd y rhan hon, byddwn yn dychwelyd ato yn nes ymlaen. Gwahanwch llinyn fach y tu ôl i'ch clust a gwynt ar y plât croen yn y gwaelod. Mae cyrlod yn gorwedd yn fwy prydferth, yn troi o'r wyneb. Daliwch hyn am 10 eiliad, yna rhyddhewch a chwyliwch y chwilod i waelod y llinyn. Nawr, o'r gwaelod, sgriwiwch, dalwch am 5-10 eiliad a thynnwch y plât cyrlio yn araf. Er mwyn rhoi golwg mwy naturiol i'ch gwallt, gyda'ch bysedd, rhannwch y chwilot i sawl rhan. Pan fydd rhan isaf y gwallt yn barod, rhannwch y rhan uchaf a pharhau â'r un ffordd. Gwallt diogel gyda chwistrelliad gwallt.

2. Brwsys a chribiau glân yn rheolaidd - byddant yn para'n hirach.

Rydym yn cyw sawl gwaith y dydd, gan ddefnyddio gel, mousse neu chwistrell gwallt yn aml. Mae hyn i gyd yn parhau ar y brwsh ynghyd â'r gwallt. A hyd yn oed os byddwch chi'n rhyddhau'r crib o'ch gwallt, bydd gweddillion colur yn dal i fod rhwng y dannedd a byddant yn casglu llwch. Yna rydym yn golchi fy mhen ac yn cribo'r gwallt glân sydd eisoes â chrib budr. Yn ogystal, mae brwsys anaml yn cael eu golchi, yn gwisgo'n gyflymach ac yn anghyfreithlon. Gallwch chi ymestyn eu bywyd yn hawdd, os ydych chi'n ei gadw'n lân. Nid yw hyn yn anodd o gwbl ac ni fydd yn cymryd llawer o amser. Tynnwch y crib o'r gwallt, ei rinsiwch mewn dŵr cynnes, sebonwch wyneb y gwaith gyda siampŵ neu sebon, gan chwipio'r ewyn, a'i rinsio mewn dŵr cynnes. Gadewch i sychu ar dywel.

3. Ac yma, felly mae'n angenrheidiol i gwallt gwallt mewn gorsafoedd fflat yn gywir.

A bydd y gwallt yn gorwedd mewn tonnau hardd hyd yn oed.

4. Defnyddio brwsys fel y'u cyfarwyddir.

5. Dim awydd i gael carthffosbarth, ond eisiau bang? Gwnewch ef o'r gwallt wedi'i phinio i'r gynffon.

6. Gan ddefnyddio lluoedd fflat gallwch chi esmwythu'r chwistrell, a byddwch yn cael bang anghymesur ardderchog!

Oni allwch chi osod eich gwallt fel ei fod yn eistedd yn llyfn ar un ochr? Defnyddiwch flas gwastad neu frwsh crwn.

 1. Gosodwch eich gwallt ar ochr arall y vichir. Tynnwch y gwallt ar y pen a chrib. Gwahanwch llinyn gwastad bach.
 2. Yna gallwch chi ddefnyddio naill ai brwsh crwn, os yw'r gwallt yn dal i fod yn wlyb, neu gyda chet fflat, os ydych chi'n ei roi ar un sych. Gyrru i lawr, ychydig yn plygu i mewn yn y pen. Yna, gwahanwch yr ail linell fflat, a'i osod yn yr un modd. Ac felly sawl gwaith hyd nes y byddwch wedi prosesu'r holl linynnau yr ydych am eu neilltuo.
 3. Nawr, cymerwch y llinyn olaf a'i chrafu ychydig ar y gwreiddiau o'ch blaen. Llinynnau ar wahân mewn gorchudd a chrib yn yr un modd.
 4. Wedi hynny, rhowch eich gwallt â'ch bysedd i'r ochr.
 5. Gwnewch chwistrelliad gwallt ar y bysedd bysedd a cherddwch ar hyd ymyl y llinyn, pinsio a glanhau yn y cyfeiriad a ddymunir. Os nad yw un amser yn ddigon, gallwch chi ailadrodd. Daliwch eich gwallt â'ch llaw o dan a chwistrellu farnais, gan gadw'r botel ddim yn agosach na 25 cm - felly bydd y farnais yn cael ei chwistrellu yn gyfartal, yn hytrach na'i dywallt, fel o faucet.
 6. Wedi'i wneud! Mae gwallt yn gorwedd yn ysgafn ar un ochr, ac nid oes dim yn ffitio!

7. Creu rhith gwallt hir trwchus oddi wrth y cynffonau dwyrain.

8. Cylchwch y gwallt gyda rhwymyn ar gyfer y nos, ac yn y bore yn cael tonnau meddal.

Ac nid yw cwsg yn ymyrryd!

9. Ond fel hyn gallwch chi wneud y anweledig yn cadw ar wallt syth.

10. Gwnewch wallong geometrig o dri anweledig.

11. Mwy o ffyrdd i gylchlythyrau cyrl.

12. Creu effaith gwallt anhydrin.

Sgriwiwch y llinyn ar haearn curling, tynnwch y syth a'i syth ar unwaith pan fyddant yn boeth.

13. Rhowch yr anweledig i'r gwrthwyneb, ochr tonnog i lawr.

14. Gwnewch glust gwallt bach gyda chynffon gwallt bach.

Cynffon cain am ddau funud: rhannwch y gynffon yn ei hanner, blygu'r hanner uchaf a'r clamp zakolite. Dechreuwch ychydig, chwistrellwch farnais - mae'n barod!

15. Gwallt "yn union o dan y gwallt gwallt" gyda chymorth cribl trwchus.

O'r pennau ac i fyny!

16. Gellir colli gwallt syth, nad yw'n hawdd ei guro, gan ddefnyddio ffoil a haearn croen fflat.

Felly, gallwch chi gael curls gwynt o'r gwreiddiau i'r awgrym, a gallwch chi wneud tonnau. Felly:

 1. Torrwch y ffoil i mewn i petryalau, mae'r maint yn dibynnu ar drwch a hyd eich gwallt, a hefyd oherwydd yr hyn sy'n curls neu'n cuddio rydych chi am ei gael. Ar gyfer cyri mawr, mae'r maint yn 13x15 cm, ar gyfer cyri bach - 8x10 cm, ond mae'n well rhoi cynnig ar un darn yn gyntaf cyn torri'r gweddill.
 2. Os ydych chi eisiau cyri mawr, gwyntwch y llinyn â thri bysedd, os bach - un. Tra'n dal eich gwallt, fel na fyddant yn gwadu, tynnwch nhw o'ch bysedd (neu bysedd). Dylech gael malwod o'r gwallt.
 3. Rhowch y cochlea â ffoil i'w ddal. Yn gyfan gwbl, cynhyrchir 10-12 malwod ar gyfer cyrlod mawr a thua 30 ar gyfer rhai bach.
 4. Pan fydd yr holl wallt yn cael ei gylchu, gwreswch y ffoil gyda forceps gwastad am 45 eiliad, os yn gwneud cyllau mawr, ac 20-25 eiliad ar gyfer rhai bach.
 5. Tynnwch ffoil yn unig ar ôl oeri, a bydd curls moethus yn eich hyfryd drwy'r dydd.

17. Trowch y sychwr i'r dull oer a gorffenwch y steil trwy ddiffyg y gwallt.

Creu eich steil eich hun gyda gwallt trin gwallt.

18. Ond fel hyn gallwch chi roi rhywfaint o gamymddwyn i wallt syth byr.

Dim ond pum munud sy'n cymryd, ond rydych chi'n teimlo fel seren go iawn.

19. Trowch y bridiau trwy gyfrwng gwastad fflat, a bydd gwallt trwchus iawn yn dod yn wlyb.

20. I wneud steil gwallt llyfn uchel, chwistrellwch eich dwylo â farnais a cherddwch nhw trwy'ch gwallt.

Ar y naill law, ni fydd y steil gwallt yn pydru, ond, ar y llaw arall, bydd y gwallt yn edrych yn naturiol.

21. Ydych chi'n hoffi arddull am ddim? Creu llanast bwriadol! Trowch y llinynnau ar eich bysedd a'u gwasgu â chet fflat!

22. Os oes gennych wallt gwlyb o natur, casglwch nhw mewn ychydig o gynffon ar gyfer y nos, ac ni fyddant yn cael eu cymysgu.

Ac os ydych chi'n dal i wisgo noson, yna bydd y gwallt mewn trefn berffaith.

23. Mae brwsg dannedd yn cael ei guddio â brws dannedd, wedi ei chwistrellu â darn gwallt.

Mae'r brws dannedd yn ddigon trwchus, felly bydd yn cyrraedd pob gwallt ac yn gosod y llinyn yn well nag unrhyw grib.

24. Ni allwch olchi eich pen bob dydd - golchwch eich bangs.

Os oes gennych chi wallt hir, ac nid yw'r bangs yn ffitio'n dda ar yr ail ddiwrnod, gwallt podkolite a golchi dim ond y bangiau. Felly byddwch yn arbed amser i sychu.

25. Os ydych chi eisiau mwy o gyfaint, cymerwch ychydig o gel neu mousse a defnyddiwch diffwriwr chwistrell arbennig.

Dyma'r ffordd hawsaf a chyflymaf i gyflawni ton fach heb wialen guro.

26. Os oes gennych wallt gwlyb, peidiwch â'u rhwbio â tywel wrth eu sychu, ond eu tynnwch i lawr.

27. Dull arall o sythu'r tonnau yw rhoi cap ar wallt gwlyb am y noson.

28. I gadw'r clogfeini'n gadarn, ei ladd gyda sodlau troellog troellog.

Maent yn dal yn dda iawn hyd yn oed gwallt llyfn syth, y mae angen dwsin o wallt gwallt cyffredin iddynt.

Trowch y gwallt i mewn i dortiwm a gwneud bren (peidiwch â gosod y gynffon yn gyntaf gyda band elastig, fel ar gyfer gwalltau cyffredin); lladd y bum gyda dau binsell troellog o wahanol ochr.

Hyd yn oed ar ôl ychydig oriau bydd eich gwallt yn edrych yn berffaith!